Skip to main content

2015 yılında Türkiye nüfusunun %49,8’ini kadın nüfusu oluşturmuştur. Toplam nüfus içinde okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı erkeklerden 5 kat fazladır. 2015 yılında erkeklerin toplam istihdamdaki oranı kadınların 2 katı olmuştur.

Eğitimli kadınların işgücüne katılma oranı daha yüksek olarak kaydedilirken kadınlar tüm eğitim düzeylerinde erkeklerden daha az kazanmıştır.

Anlatan Eller olarak ne yapıyoruz?

Sağır bireyler eğitimde fırsat eşitsizliğine ek olarak iş hayatlarında da ciddi fırsat eşitsizlikleri ile karşılaşmaktadırlar. Özellikle sağır kadınlar bu fırsat eşitsizliklerini küçük yaşlardan itibaren yaşamaya başlamaktadır.

Anlatan Eller olarak işiten ve sağır bireyler arasında iletişim köprüsü görevi görüyor, Türk İşaret Dili eğitimlerimiz ile sağır kadın istihdamına katkı sunuyoruz.

Sağır eğitmenlerimizi eğitmen eğitimi programına tâbi tutuyor ve eğitimden sonra kendilerine Anlatan Eller özelinde Türk İşaret Dili Eğitimcisi kimliğini veriyoruz.

Türk İşaret Dili’ni öğrenmek isteyen işiten bireyleri, kurumları ve/veya dili farklı yerlerde öğrenmiş fakat pratiğini yapamamış bireyleri sağır eğitimcilerimiz ile buluşturuyor, gruplara özel ihtiyaca uygun eğitim programları hazırlayıp eğitimler veriyoruz.

Türk İşaret Dili eğitimlerimiz ile 3 sağır kadının ve 1 sağır erkeğin eğitim bazlı istihdamını sağladık.

Sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçlara yönelik çalışıyoruz.