Skip to main content
Hikâyemiz
Play Video

Bu sayfa göre işaret dili izlemek için tıklayabilirsin.

Sağırların kendi hikâyelerini bağımsızca anlatabildikleri ve kendi istedikleri hayatı yaşayabildikleri bir dünya hayal ediyoruz.

Anlatan Eller, Türk İşaret Dili desteği ile sağır topluma eğitim veren sosyal girişimdir. Sağır bireylerin eğitimde yaşadıkları fırsat eşitsizliklerine 19 Aralık 2016 tarihinden bu yana TİD destekli eğitimlerimiz ile çözümler getiriyoruz.

Güçlendirme

– Sağırların eğitim ve istihdam olanaklarını arttırmak için sağırlara ve işitenlere yönelik kapasite gelişimini destekliyor; kişisel ve kurumsal düzeyde eğitimler düzenleyip ve yeni yöntemler geliştiriyoruz.
– Sağırlar için eşit iletişime dayalı alternatif eğitim alanları oluşturuyoruz.
– Sağırların hayata tam katılımını desteklemek için kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında köprüler inşa ediyoruz.
– Erişilebilirliği arttırmak için kamu ve özel sektörle birlikte çözümler geliştiriyoruz.

İletişim ve Buluşma

– Sağırlar ve işitenler arasında iletişimi ve karşılıklı etkileşimi arttırmak için zemin oluşturuyoruz..
– Buluşmayı ve paylaşmayı destekleyen yenilikçi iletişim yolları tasarlıyoruz.
– Kendisi ya da aile üyeleri sağır olan çocukların farklılıklarını kucaklaması için onlara destek oluyoruz.

Etkileme ve Farkındalık

– Sağırların sahip oldukları potansiyelleri gerçekleştirmelerinin önündeki engelleri kaldırmak için toplumsal dönüşümü destekliyor, bunun için sağırlara dair farkındalığı arttırıyor ve sağırların kendilerini anlatmalarına destek oluyoruz.