Skip to main content
Çalışmalarımız

Türk İşaret Dili Gramer Eğitimi

Play Video

Bu sayfa göre işaret dili izlemek için tıklayabilirsin.

Eğitim İçeriği

Türk İşaret Dili’ndeki metaforlar nelerdir?
Bu metaforları nasıl kullanmak gerekir?
Türkçe cümleler anlık olarak TİD’e nasıl çevrilir?

Neler Öğreneceksiniz?

Türk İşaret Dili’ne dair metaforlar ve bu metaforların kullanım alanları öğrenilecektir. Anlık olarak Türkçe okuduğunu Türk İşaret Dili’ne çevirme ve dinlediğini Türk İşaret Dili’ne çevirme pratikleri yapılacaktır.

Eğitim Süresi / Yeri

8 saat (Haftada 1 gün, 2 saat Toplam 4 hafta) – Online/Yüz yüze

Kimler Katılabilir?

Türk İşaret Dili’ni öğrenmiş, sağır eğitmenle pratik ederek gramer yapısını öğrenmek isteyen grup, özel sektörü, kamu ve kuruluşlar.

Bilgi Formu